سید احمد شہیدکی نمایاں دعوتی خدمات اور امتیازی خصوصیات