Islami – ndikimi i tij në civilizim dhe merita e tij për njerëzimin